10000 vé xem bóng đá đã được bán còn lại 100 vé. Trong số đó có 20% vé được bán nửa giá, số còn lại bán với giá thật là 20000 đồng mỗi vé. Tổng doanh

Question

10000 vé xem bóng đá đã được bán còn lại 100 vé. Trong số đó có 20% vé được bán nửa giá, số còn lại bán với giá thật là 20000 đồng mỗi vé. Tổng doanh thu từ việc bán vé là:
178,2 triệu đồng
198 triệu đồng
180 triệu đồng
158,4 triệu đồng

Đánh dấu câu hỏi này
Câu hỏi 571 điểm
Nếu x và y là hai số nguyên tố, thì giá trị nào dưới đây không thể là tổng của x và y?
13
9
23
16

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-07-27T02:25:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:27:17+00:00

  Bài 1:

  Người ta đã bán số vé là: 

  `10000 – 100 = 9900` (vé)

  `20%` của 9900 vé là: 

  `9900 : 100 × 20 = 1980` (vé)

  Nửa giá vé thật là: 

  `20000 : 2 = 10000 (đ)`

  Giá tiền của số vé bán nửa giá là: 

  `1980 × 10000 = 19800000 (đ)`

  Số vé giá thật là: 

  `9900 – 1980 = 7920` (vé)

  Giá của `7920` vé này là: 

  `7920 × 20000 = 158400000 (đ)`

  Doanh thu từ bán vé là: 

  `158400000 + 19800000 = 178200000 (đ)`

  Đáp án: `A, 178,2` triệu đồng

  ———————————————

  Bài 2: Đáp án` C, 23`

  Vì các số nguyên tố thường là số lẻ nên tổng là số chẵn ngoài số 2, ta có `23 – 2 = 21` không là số nguyên tố.

  `13 = 5+7`

  `9 = 2 + 7`

  `16 = 5 + 11`

  (Chúc bạn học tốt)

   

  0
  2021-07-27T02:27:19+00:00

  Bài `1`

  Số vé được bán là `10000 – 100 = 9900` vé

  Số vé bán nửa giá là ` 9900 . 20% = 1980` vé

  Doanh thu từ vé bán nửa giá là ` ( 20\ 000 : 2 ) . 1980 = 19\ 800\ 000` đồng

  Số vé bán với giá thật là :  `9900 – 1980 =7920` vé

  Doanh thu từ vé bán giá thật là ` 7920 . 20\ 000 = 158\ 400\ 000` đồng

  Tổng doanh thu từ việc bán vé là

  ` 19\ 800\ 000 + 158\ 400\ 000=178\ 200\ 000`

  `\to` Chọn `A`

  Bài `2`

  Xét trường hợp có 1 số nguyên tố là `2`; khi đó số còn lại là số lẻ

  ` 13 – 2 = 11` ( là số nguyên tố, đúng )

  ` 9 – 2 = 7` (đúng)

  ` 23 – 2 = 21` (sai)

  ` 16 – 2 =14` (sai)

  Vậy ta có đáp án là `23` hoặc `16`

  Tuy vậy; `16` là số chẵn vẫn có thể là tổng của hai số nguyên tố lẻ khác `2`

  Còn `23` là số lẻ, nên không thể là tổng của hai số nguyên tố khác `2`; mặt khác ta đã chứng minh được rẳng `23` không thể là tổng của hai số nguyên tố trong đó `1` số là `2`

  Vậy chọn `C :\ 23`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )