101:2-45,5-45,5:5 giúp mik vs mik cảm ơn

Question

101:2-45,5-45,5:5 giúp mik vs mik cảm ơn

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-08-05T15:40:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:42:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  101 : 2 – 45,5 – 45,5 : 5= (101 : 2 ) – 45,5 – (45,5 : 5) = -4,1

  0
  2021-08-05T15:42:08+00:00

  `101:2-45,5-45,5:5`

  `=50,5-45,5-9,1`

  `=5-9,1`

  `=-4,1`

  Lớp 5 chưa học âm ._.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )