X+1024:2=2056+64 Giúp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Question

X+1024:2=2056+64
Giúp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

in progress 0
Camila 5 tháng 2021-07-13T08:47:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:49:04+00:00

  x + 1024 : 2 = 2056 + 64

  x + 512        = 2120

  x                   = 2120 – 512

  x                   = 1680    

  0
  2021-07-13T08:49:27+00:00

  Đáp án:

   X=1608

  Giải thích các bước giải:

  X+1024:2=2056+64

  X+1024:2=2120

  X+512=2120

  X=2120-512

  X=1608

  Vậy X=1608

  Chúc bạn học tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )