107-{38+[7.9-24:6+8]}:15 mn giúp em với em cần gấp

Question

107-{38+[7.9-24:6+8]}:15 mn giúp em với em cần gấp

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-08-07T18:28:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:30:04+00:00

  Đáp án:

   107 – {38 + [7 . 9 – 24 : 6 + 8]} : 15

  = 107 – {38 + [63 – 4 + 8]} : 15

  = 107 – {38 + 67} : 15

  = 107 – 105 : 15

  = 107 – 7

  = 100

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-07T18:30:12+00:00

  107-{38+[7.9-24:6+8]} :15 = 107-{38+[63-4+8]}  :15

                                          = 107-{38+[59+8]} :15

                                          =107-{38+67]:15

                                           =107-105:15

                                           =107-7

                                           100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )