10g hỗn hợp x gồm CH4, C3H6 và C2H2 làm mất màu 48g Br2 trong dung dịch. Mặt khác 13,44 lít khí x(đktc) tác dụng vừa đủ với AgNO3\NH3 được 36g kết tủa

Question

10g hỗn hợp x gồm CH4, C3H6 và C2H2 làm mất màu 48g Br2 trong dung dịch. Mặt khác 13,44 lít khí x(đktc) tác dụng vừa đủ với AgNO3\NH3 được 36g kết tủa. Thành phần % về khối lượng của CH4 có trong x

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-10-09T02:20:20+00:00 1 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:21:57+00:00

  Đáp án:

  $\%m_{CH_4}=32\%$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol $CH_4;C_3H_6;C_2H_2$ trong 10g X lần lượt là a,b,c 

  Giả sử số mol $CH_4;C_3H_6;C_2H_2$ trong 13,44 lít X lần lượt là an,bn,cn

  Cho X tác dụng với $Br_2$

  $C_2H_2+2Br_2\to C_2H_2Br_4\\C_3H_6+Br_2\to C_3H_6Br_2$

  $⇒ n_{Br_2}=b+2c=0,3(1)$

  $m_X=10g ⇒16a+42b+26c=10(2)$

  !3,44 lít X ⇔ 0,6 mol ⇒ $an+bn+cn=0,6(3)$

  Cho X tác dụng với $AgNO_3/NH_3$, :

  $C_2H_2+2AgNO_3+2NH_3\to Ag_2C_2↓+2NH_4NO_3$

  $⇒n_{C_2H_2}=n_↓⇒cn=0,15(4)$

  Chia (3) cho (4) $⇒a+b+c=4c⇒a+b-3c=0(5)$

  Giải hệ (1); (2); (5) ⇒ a = 0,2; b=c=0,1⇒ $\%m_{CH_4}=32\%$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )