11.Cho 2,24(l) khí CO2(đktc) tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 1M.Sau phản ứng thu được muối gì có khối lượng bnhieu?

Question

11.Cho 2,24(l) khí CO2(đktc) tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 1M.Sau phản ứng thu được muối gì có khối lượng bnhieu?

in progress 0
Maria 4 ngày 2021-12-06T13:47:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T13:49:21+00:00

  nCO2= 0,1 mol 

  nNaOH= 0,1 mol 

  nCO2: nNaOH= 1:1 

  => Tạo muối NaHCO3 

  NaOH+ CO2 -> NaHCO3 

  => nNaHCO3= 0,1 mol 

  => mNaHCO3= 8,4g

  0
  2021-12-06T13:49:25+00:00

  Đáp án:8.4g

   

  Giải thích các bước giải:

  100ml=0.1l

  nCO2=2.24/22.4=0.1(mol)

  nNaOH=1×0.1=0.1(mol)

  =>nOH=0.1mol

  =>nOH=nCO2=0.1mol

  =>sản phẩm chỉ có muối axit

  NaOH+CO2->NaHCO3

  =>nHCO3=nOH=0.1mol

  =>nNaHCO3=0.1mol

  =>mNaHCO3=0.1x(23+1+12+16×3)=8.4g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )