11.Học sinh thể hiện việc giữ chữ tín khi thực hiện hành vi nào sau đây? A: Né tránh hoạt động tập thể. B: Phê phán tư tưởng đổi mới. C: Từ chối đón

Question

11.Học sinh thể hiện việc giữ chữ tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:
Né tránh hoạt động tập thể.
B:
Phê phán tư tưởng đổi mới.
C:
Từ chối đóng góp ý kiến.
D:
Hoàn thành nhiệm vụ đúng hẹn.
12
Công dân thể hiện thái độ tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:
Bài trừ hàng hóa nội địa.
B:
Bảo vệ mọi tập quán vùng miền.
C:
Tìm hiểu các nền văn hóa thế giới.
D:
Kế thừa tất các loại hình nghệ thuật.
13
Đức tính tự lập không thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A:
Công khai danh tính bản thân.
B:
Tìm mọi cách khắc phục khó khăn.
C:
Đương đầu với trở ngại thử thách.
D:
Có ý chí nỗ lực trong cuộc sống.
14
Hành vi nào sau đây của công dân thể hiện lối sống liêm khiết?
A:
Tôn trọng quy định của tập thể.
B:
Luôn đấu tranh vì lợi ích cá nhân.
C:
Tìm mọi cách để trục lợi.
D:
Từ chối làm những việc khó.
15
Các bạn A, B, C vào viện thăm bạn D. Vì D đã ra viện, A lấy túi quà mang theo định chia cho các bệnh nhân kháB sợ lây chéo bệnh nên đã ngăn cản A tiếp xúc với họ và ném túi quà đó vào thùng rác khiến mọi người ngạc nhiên. Sau khi A và B ra về, C cùng D quay lại phòng bệnh đó tặng quà, thăm hỏi, động viên người bệnh. Những bạn nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác?
A:
Bạn A, B, C và D.
B:
Bạn A, B và D.
C:
Bạn A, C và D.
D:
Bạn C và D.

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-09-07T08:18:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:20:01+00:00

  11. D

  12. B, C

  13. B, C, D

  14. A

  15. c

  0
  2021-09-07T08:20:18+00:00

  11, D: Hoàn thành nhiệm vụ đúng hẹn.

  12,B: Bảo vệ mọi tập quán vùng miền.

  13,C: Đương đầu với trở ngại thử thách.

  14,A: Tôn trọng quy định của tập thể.

  15,B: Bạn A, B và D.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )