11.Một người đi xe đạp 45 phút được 11km. Hỏi với tốc độ ấy, người đó sẽ đi được bao nhiêu km trong 1 phút? Trong 1 giờ? 12.Một mảnh đất hình chữ nhật

Question

11.Một người đi xe đạp 45 phút được 11km. Hỏi với tốc độ ấy, người đó sẽ đi được bao nhiêu km trong 1 phút? Trong 1 giờ?
12.Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng 40m. Người ta làm một ngôi nhà diện tích 200m2 và đào một cái ao trên mảnh đất đó. Biết diện tích nhà và ao bằng 2/3 phần còn lại. Tính diện tích dùng để đào ao.
(Trình bày tự luận)

in progress 0
Abigail 6 giờ 2021-09-08T13:33:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:34:56+00:00

  Đáp án: 600m ²

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 45 phút = 2700s

  45 phút=3/4h

  1) Tốc độ của người đó là: v=s:t=11:2700=11/2700 (km/s)

  Tốc độ của người đó là: v=s:t=11:(3/4)=44/3(km/h)

  2) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là: 40.50=2000(m ²)

  Gọi diện tích ao là a(m ²)

  Theo bài ra ta có: 200+a=2/3.(2000-200-a)

  ⇔200+a=2/3.(1800-a)

  ⇔200+a=1200-2a/3

  ⇔5a/3=1000 ⇔a=600(m ²)

  ⇔Diện tích ao=600m ²

  0
  2021-09-08T13:35:37+00:00

  Đáp án: 600 m2

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )