11×20-11×18=

Question

11×20-11×18=

in progress 0
Bella 4 tuần 2021-11-15T15:58:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-15T16:00:20+00:00

  11×20-11×18

  =220-198

  =22

   

  0
  2021-11-15T16:00:42+00:00

  Đáp án:

   22

  Giải thích các bước giải:

  11×20-11×18

  =11x(20-18)

  =1×2

  =22

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )