12 giờ bằng ….. ngày? a.1/2 b.1/3 c.1/4

Question

12 giờ bằng ….. ngày?
a.1/2 b.1/3 c.1/4

in progress 0
Sadie 5 tháng 2021-07-11T08:39:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T08:40:57+00:00

  Đáp án:

   a)

  Giải thích các bước giải:

   1 giờ = 24 giờ

   24 : 12 = 2 : tức có nghĩa 12 = 1/2 ngày

   chúc bạn học tốt!!!

  0
  2021-07-11T08:41:01+00:00

  Đáp án:

  a. `1/2`

  Giải thích các bước giải:

   -Vì `1` ngày = `24` giờ nên muốn đổi `12` giờ sang ngày, ta lấy:

                     `12 : 24 = 1/2` ( ngày )

    ⇒ Đáp án đúng: a. `1/2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )