12 Học sinh không vi phạm nguyên tắc của hợp tác khi cùng thực hiện hành vi nào sau đây? A: Gây mâu thuẫn nội bộ. B: Tiết kiệm điện, nước. C: Từ ch

Question

12 Học sinh không vi phạm nguyên tắc của hợp tác khi cùng thực hiện hành vi nào sau đây?
A:
Gây mâu thuẫn nội bộ.
B:
Tiết kiệm điện, nước.
C:
Từ chối giải quyết mâu thuẫn.
D:
Kì thị người nhiễm HIV.
13 Học sinh thể hiện việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc khi tìm hiểu
A:
bí mật đời tư của người khác.
B:
truyền thống chống giặc ngoại xâm.
C:
văn hóa phẩm độc hại.
D:
mọi hoạt động truyền bá tôn giáo.
14 Thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ góp phần
A:
củng cố địa vị độc tôn.
B:
nâng cao hiệu quả lao động.
C:
thúc đẩy năng lực độc quyền.
D:
hoàn thiện tư tưởng bản vị.
15 Bạn A được cử đi dự lễ tuyên dương học sinh tiêu biểu của thành phố nhưng A từ chối và đề xuất bạn khác xứng đáng hơn mình. Việc làm của bạn A đã thể hiện phẩm chất đạo đức nào sau đây?
A:
Chí công vô tư.
B:
Cao cả.
C:
Vị tha.
D:
Khoan dung độ lượng.
16 Người luôn xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là người có phẩm chất
A:
chí công vô tư.
B:
thực hành tiết kiệm.
C:
năng động, sáng tạo.
D:
cần, kiệm, liêm, chính.
17 Nhờ xây dựng thời gian biểu khoa học, chị B đã hoàn thành xuất sắc khóa học nâng cao trình độ trong thời gian làm việc tại công ty M. Chị B thể hiện phẩm chất nào sau đây?
A:
Cần, kiệm, liêm, chính, khoan dung.
B:
Chí công, vô tư, bình đẳng.
C:
Công khai, minh bạch, dân chủ.
D:
Làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả.
18 Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả mỗi người lao động phải
A:
chia đều nguồn quỹ phúc lợi.
B:
triệt tiêu các loại cạnh tranh.
C:
xóa bỏ hiện tượng độc quyền.
D:
tích cực nâng cao tay nghề.
19 Trong hội nghị tổ dân phố, ông B tổ trưởng đã đề xuất mức thu chi nguồn quỹ khu dân cư và đề nghị bà con cùng bàn bạc thảo luận. Việc làm của ông B đã thể hiện đúng tính nào sau đây?
A:
Lễ độ.
B:
Khoan dung.
C :Dân chủ.
D:
Khiêm nhường.
20 Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội, góp phần
A:đáp ứng mọi nhu cầu riêng.
B:chia đều của cải xã hội.
C: làm cho đất nước giàu mạnh.
D: san bằng tất cả thu nhập.
21 Quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới không hướng tới việc
A: thúc đẩy đối thoại, đàm phán.
B:tăng cường xúc tiến thương mại.
C:xóa bỏ tư tưởng kì thị dân tộc.
D:phân chia lại lãnh thổ quốc gia.
22 Các bạn A, B, C, D cùng là học sinh lớp 9. Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại của lớp, A đã vay tiền của B để mua quần áo, giày dép theo sự chỉ đạo của B. Khi C biết chuyện đã khuyên A, B không nên làm như vậy. B đã nổi nóng và cho rằng C không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Sau đó dù D tìm cách giảng hòa nhưng B luôn tìm cách tránh mặt C. Những ai sau đây chưa thể hiện đức tính tự chủ?
A:Bạn A, B.
B: Bạn A, B, C.
C: Bạn A, C.
D: Bạn A, B, D.
23 Hợp tác dựa trên cơ sở các bên cùng có lợi và giữa các bên phải
A:san bằng mọi lợi ích.
B :công bằng tuyệt đối.
C:chia đều mọi lợi nhuận.
D: tự nguyện, bình đẳng.
24 Công dân thể hiện phẩm chất chí công vô tư khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:Thẳng thắn góp ý đấu tranh phê bình.
B :Tham gia mọi nghi lễ tôn giáo.
C: Từ chối cung cấp chứng cứ vụ án.
D: Hạn chế tham gia hoạt động tập thể.

in progress 0
Ruby 2 năm 2021-09-02T09:12:57+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:14:28+00:00

  12 B

  13.b

  14.d

  15.b.

  16.a

  17.d

  18.d

  19.c

  20.c

  21.d

  22.a

  23.b

  24a

  0
  2021-09-02T09:14:48+00:00

  12. B: Tiết kiệm điện, nước

  13.B: truyền thống chống giặc ngoại xâm.

  14 .B: nâng cao hiệu quả lao động.

  15. A: Chí công vô tư.

  16. A: chí công vô tư.

  17 .D: Làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả.

  18 .D: tích cực nâng cao tay nghề.

  19.C :Dân chủ.

  20.C: làm cho đất nước giàu mạnh.

  21.D:phân chia lại lãnh thổ quốc gia.

  22.A:Bạn A, B.

  23.B :công bằng tuyệt đối.

  24 .A:Thẳng thắn góp ý đấu tranh phê bình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )