12 Mặc dù kinh tế gia đình khó khăn, bà A vẫn vận động người dân xây dựng quỹ khuyến học dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bà A thể hiện phẩm chấ

Question

12
Mặc dù kinh tế gia đình khó khăn, bà A vẫn vận động người dân xây dựng quỹ khuyến học dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bà A thể hiện phẩm chất đạo đức nào sau đây?
A:
Tôn trọng kỉ luật.
B:
Chí công vô tư.
C:
Kính trọng, lễ phép.
D:
Công bằng, dân chủ.
13
Để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội người lao động cần
A:
san bằng trình độ học vấn.
B:
sử dụng nguồn ngân sách quốc gia.
C:
làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
D:
vay vốn ưu đãi của ngân hàng.
14
Luôn khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống là người thể hiện đức tính

A:
tự chủ.
B:
lịch sự.
C:
công bằng.
D:
lễ độ.
15
Xe mô tô do chị Y điều khiển chở theo con gái nhỏ bị va vào xe đạp điện của anh V khiến hai mẹ con chị ngã bất tỉnh. Cùng tham gia giao thông, anh M yêu cầu anh V dừng xe đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh V đã bỏ chạy. Ông D bán hàng rong gần đó chặn xe taxi đề nghị giúp đỡ nhưng bị anh B tài xế xe đó từ chối vì đang có việc bận. Sau khi anh M gọi xe cấp cứu và báo lực lượng chức năng, ông D đã cùng anh M đưa chị Y đến bệnh viện. Những ai sau đây thực hiện đúng nội dung của hợp tác?

A:
Ông D, anh V và anh M.
B:
Ông D và anh M.
C:
Anh V, anh B và anh M.
D:
Anh M, anh B và ông D.
16
Tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm là đức tính của người

A:
mạo hiểm.
B:
năng động.
C:
cố chấp.
D:
dập khuôn.
17
Trên đường cùng các bạn đến thăm gia đình bà mẹ Việt nam anh hùng ở miền núi, gặp thời tiết mưa nắng thất thường, A đã dùng cành cây cọ để làm ô che cho mọi người. Việc làm của A đã thể hiện phẩm chất nào sau đây?

A:
Chí công vô tư.
B:
Thực hành tiết kiệm.
C:
Năng động, sáng tạo.
D:
Cần, kiệm, liêm, chính.
18
Việt Nam mở rộng quan hệ nhiều mặt, song phương và đa phương với các vùng lãnh thổ trên nguyên tắc
A:
thâu tóm thị trường quốc tế.
B:
cùng tận thu mọi nguồn lợi nhuận.
C:
từ bỏ tất cả lợi ích dân tộc.
D:
tôn trọng độc lập chủ quyền chủ nhau.
19
Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là trong một thời gian nhất định, người lao động phải tạo ra được nhiều sản phẩm
A:
có giá trị cao về nội dung và hình thức.
B:
để xóa bỏ loại hình cạnh tranh.
C:
để thiết lập phương thức sản xuất.
D:
có khả năng thỏa mãn mọi nhu cầu.
20
Luôn quan tâm đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp là công dân đã thể hiện

A:
bản lĩnh chính trị.
B:
địa vị xã hội.
C:
uy lực cá nhân.
D:
đức tính tự chủ.
21
Quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới nhằm

A:
tạo sự hiểu biết lẫn nhau.
B:
cùng nhau chạy đua vũ trang.
C:
loại bỏ triệt để mọi mâu thuẫn.
D:
phân chia lại biên giới lãnh thổ.
22
Người có phẩm chất chí công vô tư luôn
A:
né tránh tham gia tranh luận.
B:
đặt lợi ích chung lên hàng đầu.
C:
gạt bỏ tất cả các nhu cầu riêng.
D:
đề cao mọi sở thích cá nhân.
23
Bạn A cùng các bạn trong lớp thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giới thiệu những phong tục tốt đẹp của địa phương và các di sản văn hóa của đất nước cho du khách nước ngoài. Việc làm của nhóm bạn A thể hiện phẩm chất nào dưới đây?

A:
Nâng cấp kiến trúc hạ tầng cơ sở.
B:
Đề cao năng lực cá nhân.
C:
Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
D:
Tuyên truyền phổ biến pháp luật.
24
Học sinh thể hiện tính dân chủ khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A:
Tìm cách để nâng cao lợi ích cá nhân.
B:
Bác bỏ mọi quan điểm ttrong hội nghị.
C:
Lập bè phái chia rẽ đoàn kết nội bộ.
D:
Cùng bàn luận chương trình hành động.
25
Nhiều trường đại học ở Việt Nam thành lập khoa quốc tế và triển khai chương trình giáo dục tiên tiến cho sinh viên là thể hiện quan hệ nào sau đây?

A:
Trái chiều.
B:
Phụ thuộc.
C:
Hữu nghị.
D:
Đơn phương.

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-09-09T04:08:23+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:09:24+00:00

  12. D Công bằng, dân chủ.
   13. C làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
  14. A tự chủ.

  15. B Ông D và anh M.

  16. B năng động

  17. C Năng động, sáng tạo.

  18. D tôn trọng độc lập chủ quyền chủ nhau.

  19.D có khả năng thỏa mãn mọi nhu cầu.

  20. A bản lĩnh chính trị.

  21. C loại bỏ triệt để mọi mâu thuẫn.

  22.B đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

  23. C Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

  24 .D Cùng bàn luận chương trình hành động.

  25 .C Hữu nghị.

  0
  2021-09-09T04:09:53+00:00

   12. D ;  13. C ;  14. A ;  15. B ;  16. B ;  17. C ;  18. D ;  19. D ;  20. A ; 21. C ;  22. B ;  23. C ;  24 . D ; 25 . C .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )