12 mét khối 106 dm khối= m3

Question

12 mét khối 106 dm khối= m3

in progress 0
Everleigh 1 tháng 2021-09-08T06:30:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T06:31:28+00:00

  `12m^3` `106dm^3` `=` `12+0,106` `=` `12,106m^3`

  0
  2021-09-08T06:31:52+00:00

  Đáp án: $12,106 m³$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $106 dm³ = 0,106 m³$

  ⇒ $12m³106dm³ = 12m³ + 106 dm³ = 12m³ + 0,106 m³ = 12,106 m³$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )