120×123+126(có chia hết cho 3 ko ?, có chia hết cho 9 không )

Question

120×123+126(có chia hết cho 3 ko ?, có chia hết cho 9 không )

in progress 0
Rose 18 phút 2021-09-15T08:02:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T08:04:02+00:00

  120 x 123 + 126 = 14886

  *Ta có : 1 + 4 + 8 + 8 + 6 = 27 chia hết cho 3

  => 14886 chia hết cho 3 ( dấu hiệu chia hết cho 3 )

  *Ta có : 1 + 4 + 8 + 8 + 6 = 27 chia hết cho 9

  => 14886 chia hết cho 9 .

  Vậy ta có thể kết luận 14886 hay 120 x 123 + 126 có thể chia hết cho cả 3 và 9.

  0
  2021-09-15T08:04:10+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a)

  +) Vì 120 chia hết cho 3 ⇒ 120×123 chia hết cho 3

  +) 126 chia hết cho 3

  ⇒ 120×123+126 chia hết cho 3

  b) $120.123+126=3.40.3.41+126=9.40.41+126$

  +) vì 9 chia hết cho 9 ⇒ $9.40.41+126$ chia hết cho 9

  +) 126 chia hết cho 9

  ⇒$9.40.41+126$ chia hết cho 9

  ⇒ $120.123+126$ chia hết cho 9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )