123 + 123 + 456 + 456 tính nhanh nếu có thể

Question

123 + 123 + 456 + 456
tính nhanh nếu có thể

in progress 0
Ivy 8 phút 2021-09-19T16:09:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T16:10:45+00:00

  Đáp án:

   

   Giải thích các bước giải:

     123 + 123 + 456 + 456

  =(123×2)+(456×2)

  =246+912

  =1158

  (CHO C CTLHN NHÉ)

  HỌC TỐT

  0
  2021-09-19T16:11:05+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Tính thường

      123 + 123 + 456 + 456

  = 246 + 912

  = 1158 .

  Tính nhanh

      123 + 123 + 456 + 456

  = (123 × 2) + (456 × 2)

  = 246 + 912

  = 1158 .

  Cho mình hay nhất ạ !

  Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )