13/37 . 5/12 – 7/37 . 13/6+ -1/37 . 13/4

Question

13/37 . 5/12 – 7/37 . 13/6+ -1/37 . 13/4

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-10-16T05:02:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:03:41+00:00

  $\dfrac{13}{37} . \dfrac{5}{12} – \dfrac{7}{37} . \dfrac{13}{6} + \dfrac{-1}{37} . \dfrac{13}{4}$

  $= \dfrac{13}{37} . \dfrac{5}{12} – \dfrac{13}{37} . \dfrac{7}{6} + \dfrac{13}{37} . \dfrac{-1}{4}$

  $= \dfrac{13}{37} ( \dfrac{5}{12} – \dfrac{7}{6} + \dfrac{-1}{4} )$

  $= \dfrac{13}{37} . \dfrac{-5}{6}$

  $= \dfrac{-65}{222}$

  MK GIẢI LẦN 4 R NHÉ

   

  0
  2021-10-16T05:04:01+00:00

  Đáp án:-13/37

   

  Giải thích các bước giải:=(13/37.5/12)-(7/37.13/6)+(-1/37.13/4)

  =65/444-91/222-13/148

  =-13/37

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )