13/9.15/4-13/9.7/4-13/9.5/4 (tính nhanh) hứa vote này là phân số nha mn

Question

13/9.15/4-13/9.7/4-13/9.5/4 (tính nhanh) hứa vote
này là phân số nha mn

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-11-10T21:23:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:24:33+00:00

  `13/9 . 15/4-13/9 . 7/4-13/9 . 5/4 `

  `=13/9 .( 15/4- 7/4- 5/4) `

  `=13/9 . 3/4 `

  `=13/12`

  0
  2021-11-10T21:25:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bằng : 65/18 nghen

   chúc bạn học tốt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )