136×136-42=1960 phép tính trên đúng hay sai.giải thích vì sao?

Question

136×136-42=1960
phép tính trên đúng hay sai.giải thích vì sao?

in progress 0
Delilah 3 tuần 2021-11-19T11:01:07+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T11:02:31+00:00

  Phép tính trên sai (kết quả phải là 18454) vì tích 6 x 6 có tận cùng là 6, trừ đi 2 có tận cùng là 4.

  Chúc bạn học tốt! 100% đúng.

  0
  2021-11-19T11:02:46+00:00

  phép tính trên sai kết quả đúng là 18454

  vì tính  sai kết quả 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )