14+6√5 Giải hộ mình bài này nha ,cảm ơn các bạn

Question

14+6√5
Giải hộ mình bài này nha ,cảm ơn các bạn

in progress 0
Delilah 5 tháng 2021-07-29T10:30:44+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:31:49+00:00

  Đáp án:

     14 + 6 

  = 3² + 2.3. + ( )²

  = (3 +  )²

   

  0
  2021-07-29T10:31:50+00:00

  Đáp án:

  14 + 6$\sqrt{5}$ 

  = 3² + 2.3.$\sqrt{5}$ + ($\sqrt{5}$ )²

  = (3 + $\sqrt{5}$ )²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )