1449459 có phải là số nguyên tố ko 4084223 -phải là snt ko

Question

1449459 có phải là số nguyên tố ko
4084223 -phải là snt ko

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-07-08T19:47:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:48:31+00:00

  1449459 k là số nguyên tố vì nó chia hết cho 3 vs 11 nhé

  4084223 k là số nguyên tố vì nó chia hết cho 11 và 13 nhé

   

  0
  2021-07-08T19:48:32+00:00

   Nó ko là số nguyên tố vì

  +nó chia hết cho 3

  Mà số nguyên tố là số >1 có 2 ước là 1 và chính nó

  =>1449459 ko phải là số nguyên tố

   Nó ko là số nguyên tố vì

  +nó chia hết cho 13

  Mà số nguyên tố là số >1 có 2 ước là 1 và chính nó

  =>4084223 ko phải là số nguyên tố

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )