15/16 : 3/8 x 3/4 Ai trả lời nhanh nhất sẽ được vote 5 seo

Question

15/16 : 3/8 x 3/4
Ai trả lời nhanh nhất sẽ được vote 5 seo

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-10-11T19:01:30+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:02:55+00:00

  $\frac{15}{16}$ :$\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$ 

  =$\frac{15}{16}$ :$\frac{8}{3}$ x$\frac{3}{4}$  

  = $\frac{15}{16}$ :  $\frac{3}{4}$ 

  =$\frac{15}{8}$ 
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2021-10-11T19:03:05+00:00

  $\dfrac{15}{16}$ ${:}$ $\dfrac{3}{8}$ ${×}$ $\dfrac{3}{4}$

  ${=}$ $\dfrac{15}{16}$ ${×}$ $\dfrac{8}{3}$ ${×}$ $\dfrac{3}{4}$

  ${=}$ $\dfrac{5}{2}$ ${×}$ $\dfrac{3}{4}$

  ${=}$ $\dfrac{15}{8}$

  $\text{Chúc bạn học tốt!!!!}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )