15,34 km x 3 + 4 km 75 m = …………. …………..

Question

15,34 km x 3 + 4 km 75 m = ………….
…………..
…………………
làm đầy đủ hộ mk ạ
9,075 tấn x 5 – 375 kg = ……………..

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-10-21T08:19:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T08:20:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. =46,02km+4,075km

        =50,065km

   b. =45,375 tấn – 375 kg

        =45375 kg – 375 kg

        =45000 kg

   

  0
  2021-10-21T08:21:17+00:00

   15,34 km × 3 +4km72m

  =46,02km+4,075km

  =50,056km.

  9,075tấn×5-375kg

  =45,375tấn-375kg

  =45375tấn-375kg

  =45000kg.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )