158dm3=…..m3…..dm3; 97dm3=…..m3…..dm3; 5dm3=…m3….dm3

Question

158dm3=…..m3…..dm3; 97dm3=…..m3…..dm3; 5dm3=…m3….dm3

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-10-04T06:43:53+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:44:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `158dm3=0,158m³= 158000cm³`

  `97dm3=0,097m³=97000cm³`

  `5dm3=0,0056m³=5000cm³`

  0
  2021-10-04T06:45:43+00:00

  158dm3=0,158m3= 158000cm3;

  97dm3=0,097m3=97000cm3;

  5dm3=0,0056m3=5000cm3

  Bạn nhầm dm3 phải ko

  Thôi Xin hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )