16^4 – 2^14 – 3.4^5 chia hết cho 9?chứng minh? giúp mình với

Question

16^4 – 2^14 – 3.4^5 chia hết cho 9?chứng minh? giúp mình với

in progress 0
Quinn 5 ngày 2021-12-04T06:54:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:55:36+00:00

  Đáp án: Đã chứng minh được.

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $16^4 – 2^{14} – 3.4^5$

  $= 2^{16} – 2^{14} – 3.2^{10}$

  $= 2^{10} . (2^6 – 2^4 – 3)$

  $= 2^{10} . (64-16-3)$

  $= 2^{10}. 45$

  $= 2^{10} . 5.9 \vdots 9$ ($đ.c.p.m$).

   

  0
  2021-12-04T06:55:45+00:00

  Đáp án:

  `16^4 – 2^14 – 3.4^5`

  `= 2^16 – 2^{14} – 3.2^10`

  `= 2^10 . (2^6 – 2^4 – 3)`

  `= 2^10 . (64-16-3)`

  `= 2^10. 45`

  `= 2^10 . 5.9 vdots 9(đpcm)`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )