17 * 61 + 17 + 39 -1500 3x cộng 17 bằng 29 5 mũ 4 x chia 5 mũ 5 bằng 5 mũ 2020 chia 5 mũ 2019

Question

17 * 61 + 17 + 39 -1500
3x cộng 17 bằng 29
5 mũ 4 x chia 5 mũ 5 bằng 5 mũ 2020 chia 5 mũ 2019

in progress 0
Arya 1 năm 2021-12-06T19:42:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:43:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  17×61 + 17×39 -1500

  =17x(61+39)-1500

  =17×100-1500

  =1700-1500=200

  3x+17=29

         3x=29-17

         3x=12

           x=12:3

           x=4

  5^4x:5^5=5^2020:5^2019

  5^4x:5^5=5

         5^4x=5^6

  =>4x=6

  =>x=6:4

  =>x=3/2

  0
  2021-12-06T19:44:07+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  17×61 + 17×39 -1500

  =17x(61+39)-1500

  =17×100-1500

  =1700-1500=200

  3x+17=29

         3x=29-17

         3x=12

           x=12:3

           x=4

  5^4x:5^5=5^2020:5^2019

  5^4x:5^5=5

         5^4x=5^6

  =>4x=6

  =>x=6:4

  =>x=3/2

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )