17 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Hà Nội thuộc vùng khí hậu nào? A. Bắc Trung Bộ. B. Đông Bắc Bộ. C. Tây Bắc Bộ. D. Trung và

Question

17
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Hà Nội thuộc vùng khí hậu nào?

A.
Bắc Trung Bộ.
B.
Đông Bắc Bộ.
C.
Tây Bắc Bộ.
D.
Trung và Nam Bắc Bộ

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-02T15:00:42+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:02:01+00:00

  17
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Hà Nội thuộc vùng khí hậu nào?
   A.
  Bắc Trung Bộ.
   B.
  Đông Bắc Bộ.
   C.
  Tây Bắc Bộ.
   D.
  Trung và Nam Bắc Bộ

  0
  2021-09-02T15:02:33+00:00

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Hà Nội thuộc vùng khí hậu nào?

  A. Bắc Trung Bộ.

  B. Đông Bắc Bộ.

  C. Tây Bắc Bộ.

  D. Trung và Nam Bắc Bộ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )