17 Ý nào không đúng với đặc điểm chung của thiên nhiên Việt Nam ? A: Việt Nam là nước nhiệt đới ẩm gió mùa. B: Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi

Question

17
Ý nào không đúng với đặc điểm chung của thiên nhiên Việt Nam ?

A:
Việt Nam là nước nhiệt đới ẩm gió mùa.
B:
Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi.
C:
Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
D:
Thiên nhiên Việt Nam ít có sự phân hóa.

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-09-13T16:38:55+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:40:03+00:00

  chọn C. thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

  0
  2021-09-13T16:40:05+00:00

  17 Ý nào không đúng với đặc điểm chung của thiên nhiên Việt Nam ?

  A: Việt Nam là nước nhiệt đới ẩm gió mùa.

  B: Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi.

  C: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.

  D: Thiên nhiên Việt Nam ít có sự phân hóa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )