18 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8,các mỏ dầu nước ta phân bố chủ yếu ở trên lãnh thổ phần đất liền. A: ngoài khơi vịnh Thái Lan. B: thềm l

Question

18
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8,các mỏ dầu nước ta phân bố chủ yếu ở
trên lãnh thổ phần đất liền.
A:
ngoài khơi vịnh Thái Lan.
B:
thềm lục địa phía Nam.
C:
ngoài khơi vịnh Bắc Bộ.
D:
trên lãnh thổ phần đất liền.

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-09-13T16:34:22+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:35:34+00:00

  18 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8,các mỏ dầu nước ta phân bố chủ yếu ở trên lãnh thổ phần đất liền.

  A: ngoài khơi vịnh Thái Lan.

  B: thềm lục địa phía Nam.

  C: ngoài khơi vịnh Bắc Bộ.

  D: trên lãnh thổ phần đất liền.

  0
  2021-09-13T16:36:05+00:00

  B/ thềm lục địa phía Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )