18 công nhân làm xong công việc trong 10 ngày hỏi để hoàn thành công việc trong 6 ngày thì cần thêm bao nhiêu công nhân.

Question

18 công nhân làm xong công việc trong 10 ngày hỏi để hoàn thành công việc trong 6 ngày thì cần thêm bao nhiêu công nhân.

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-13T20:44:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T20:45:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   10 ngày gấp 6 ngày số lần là 10÷6=5/3

  => số người cần thêm là (18×5/3)-18=12 (người)

  Đáp số : 12 người

  0
  2021-09-13T20:45:43+00:00

   $\text{Gọi x là số công nhân làm xong công việc trong 6 ngày}$

  $\text{Vì số công nhân tỉ lệ nghịch với thời gian làm việc nên ta có:}$

  `x*6=18*10⇒x=(18*10)÷6⇒x=30` (công nhân)

  $\text{Số công nhân cần thêm là:}$

  `30-18=12` (công nhân)

  Vậy phải cần thêm 12 công nhân để hoàn thành công việc trong 6 ngày

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )