19/Một toa xe có khối lượng 2tấn đang chuyển động với vận tốc 0,2m/s đụng vào một toa xe khác đang chuyển động cùng chiều ở phía trước có khối lượng 2

Question

19/Một toa xe có khối lượng 2tấn đang chuyển động với vận tốc 0,2m/s đụng vào một toa xe
khác đang chuyển động cùng chiều ở phía trước có khối lượng 250kg, vận tốc 0,4m/s. Tính vận tốc
của 2 xe sau va chạm. Biết va chạm mềm.

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-10-23T00:21:43+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:23:22+00:00

  m1 = 2 tấn = 2000 kg

  v1 = 0,2 m/s

  m2 = 250 kg

  v2 = 0,4 m/s

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

         p1. + p2  = p12

  <=> m1.v1 + m2.v2 = (m1 +m2).v12

  <=>2000.0,2 + 250.0,4 = 2250.v12

  <=> v12 = 0,22 (m/s)

  0
  2021-10-23T00:23:24+00:00

  Đáp án:

   v=0,22m/s

  Giải thích các bước giải:

  Vì đây là va chạm mềm nên sau va chạm hai vật dính vào nhau

  Áp dụng phương trình bảo toàn động lượng ta có:

  \[{m_1}{v_1} + {m_2}{v_2} = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)v \Rightarrow v = \frac{{{m_1}{v_1} + {m_2}{v_2}}}{{{m_1} + {m_2}}} = \frac{{2000.0,2 + 250.0,4}}{{2000 + 250}} = 0,22m/s\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )