1ca nô đi xuôi dòng trên 1 khúc sông dài 72km sau đó đi ngược dòng khúc sông dài 54km hết 6h .tính vận tốc của ca nô bt vận tốc của do

Question

1ca nô đi xuôi dòng trên 1 khúc sông dài 72km sau đó đi ngược dòng khúc sông dài 54km hết 6h .tính vận tốc của ca nô bt vận tốc của dòng nc là 3km/h

in progress 0
Reese 46 phút 2021-10-05T01:20:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T01:21:54+00:00

  Giải:

  Gọi vận tốc thật của ca nô là x > 0 thì vận tốc khi xuôi dòng là x + 3 ; vận tốc ca nô khi ngược dòng là x – 3 mà thời gian chạy cả xuôi dòng và ngược dòng là 6 tiếng nên 

  $\frac{72}{x+3}$ + $\frac{54}{x-3}$ = 6

  ⇔ $\frac{72x-216+54x+162}{x^{2}-9}$ =6 đk $\left \{ {{x \neq 3 } \atop {x \neq -3}} \right.$

  ⇔126x – 54 = $6^{2}$ – 126x = 0 ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=21\end{array} \right.\) 

  Kết hợp đk có x = 21 . Vậy vân tốc thật của tàu là 21km/h

  ~ Xin hay nhất ~

  @Nhím

  0
  2021-10-05T01:22:17+00:00

  Đáp án:

  Vận tốc của tàu thủy đó khi ngược dòng 

  54 : 6 = 9 (km/h)

  Vận tốc riêng của tàu thủy đó 

  9 + 3 = 12 (km/h)

  vote và cảm ơn  cho mình nha

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )