1Cho hỗn hợp rượu và nước.Biết rượu sôi nhiệt độ 78,3°C .Làm thế nào tách rượu ra khỏi hỗn hợp 2Thổi hơi thở vào dung dịch nước vôitrong (canxihidrox

Question

1Cho hỗn hợp rượu và nước.Biết rượu sôi nhiệt độ 78,3°C .Làm thế nào tách rượu ra khỏi hỗn hợp
2Thổi hơi thở vào dung dịch nước vôitrong (canxihidroxit)thấy dung dịch bị vẩn đục.
a)dấu hiểu nào cho thấy đã có phản hứng hóa học xảy ra?
b)viết phương trình chữ của phản ứng,biết rằng trong hơi thở có khí cacbonic và sản phẩm có chất canxi cacbonat,nước

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-09-04T09:23:38+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:24:47+00:00

  1)

  nhiệt đọ sôi của nc là 100°C => đun sôi nc trong 1 cái cốc. Lúc đầu đun ở nhiệt độ 78,3°C để cộn bốc hơi lên và dung túi nilong để thu nó => bên trong cốc còn lại nc

  2)

  a) Dấu hiệu cho thấy là tạo ra chất mới, xuất hiện kết tủa chứng tỏ là có phản ứng xảy ra.

  b)

  Phản ứng chữ:

  0
  2021-09-04T09:25:04+00:00

  1)

  Đun sôi hỗn hợp tới nhiệt độ khoảng 80 độ C; vì rượu bay hởi ở 78,3 độ C nên ở nhiệt độ này rượu bay hơi, còn nước sôi ở 100 độ C nên giữ lại. Dẫn hơi thoát ra ngưng tụ trong bình lạnh thu được rượu nguyên chất.

  2)

  a) Dấu hiệu cho thấy là tạo ra chất mới, xuất hiện kết tủa chứng tỏ là có phản ứng xảy ra.

  b)

  Phản ứng chữ:

  \(canxihidroxit + khí cacbonic \rightarrow canxi cacbonat + nước\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )