1kg có khối lượng 900 cm khối tính khối lượng riêng

Question

1kg có khối lượng 900 cm khối tính khối lượng
riêng

in progress 0
Eva 4 tháng 2021-08-17T13:11:02+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:12:05+00:00

  Giải: 

  Ta có: `1kg=1000g`

  Khối lượng riêng là: 

  `m/V` = `(1000g)/(cm)^3`

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

  0
  2021-08-17T13:12:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Khối lượng riêng là : 

  $\frac{m}{V}$ = $\frac{1000g}{(cm)^{3} }$ 

  Và $\frac{1000g}{(cm)^{3} }$ = $\frac{1000g}{(cm)^{3} }$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )