1kg sắt với 1kg bông thì cái nào nặng hơn nhỉ

Question

1kg sắt với 1kg bông thì cái nào nặng hơn nhỉ

in progress 0
aihong 3 ngày 2021-12-07T18:57:10+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:58:16+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Bằng nhau.

  0
  2021-12-07T18:58:17+00:00

  Đáp án:

  bằng nhau

  Giải thích các bước giải: vì đều là 1 kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )