1Khi gõ văn bản tiếng việt đôi khi kí tự vừa gõ bị thay đổi bằng các kí tự khác.Cách sửa là (ví dụ “i” thành “J”) A.Tạo danh sách sửa lỗi ô replace gõ

Question

1Khi gõ văn bản tiếng việt đôi khi kí tự vừa gõ bị thay đổi bằng các kí tự khác.Cách sửa là (ví dụ “i” thành “J”)
A.Tạo danh sách sửa lỗi ô replace gõ “i” thành “J” bật aucorrect
B.Tắt Caplocks
C.không làm gì

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-08-07T18:51:08+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:52:45+00:00

  1Khi gõ văn bản tiếng việt đôi khi kí tự vừa gõ bị thay đổi bằng các kí tự khác.Cách sửa là (ví dụ “i” thành “J”)
  A.Tạo danh sách sửa lỗi ô replace gõ “i” thành “J” bật aucorrect
  B.Tắt Caplocks
  C.không làm gì

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )