1km=… nano met 1nano met=…mm 1cm=…nano met bạn làm giúp mình với?

Question

1km=… nano met
1nano met=…mm
1cm=…nano met
bạn làm giúp mình với?

in progress 0
Athena 30 phút 2021-09-15T15:27:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T15:28:10+00:00

  Đáp án:

  1km= 1 000 000 000 000 nanomet

  1 nanomet= 0,000001mm

  1cm= 10 000 000 nanomet

  #_Kaiz_

   

  0
  2021-09-15T15:28:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1 km= 1 000 000 000 000 nanomet

  1cm= 10 000 000 nanomet

  1 nanomet = 0,000001 mm

  Mình làm ngược nha bạn thông cảm

  Cho mình câu trả lời hay nhất nha 😉

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )