1Một vật nhỏ có khối lượng m chuyển động thẳng đều với vận tốc có độ lớn v, đến va chạm mềm với vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Độ biến thiên động

Question

1Một vật nhỏ có khối lượng m chuyển động thẳng đều với vận tốc có độ lớn v, đến va chạm mềm với vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Độ biến thiên động lượng của vật m trong va chạm này có giá trị là
2Biểu thức của công suất là:

in progress 0
aikhanh 4 tuần 2021-11-10T20:20:27+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-10T20:22:22+00:00

    2. $P = \dfrac{A}{t}$

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )