1nêu những thành tựu của phương bắc 2so sánh sự khác nhau và giống nhau của các thành tựu ở phương đông, phương tây *trả lời nhanh hộ mik nha* mai ki

Question

1nêu những thành tựu của phương bắc
2so sánh sự khác nhau và giống nhau của các thành tựu ở phương đông, phương tây
*trả lời nhanh hộ mik nha* mai kiểm tra .

in progress 0
Caroline 6 ngày 2021-12-04T05:49:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:50:55+00:00

  1. Công nghiệp:

  – Được ưu tiên đầu tư vốn để phát triển:

  + Công nghiệp nặng: khu gang thép Thái Nguyên, các nhà máy nhiệt điện Uông Bí, phân đạm Bắc Giang,…

  + Công nghiệp nhẹ: khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình (Hà Nội), các nhà máy đường Vạn Điểm,…

  – Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93,1% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

  – Công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công đã giải quyết được 80% hàng tiêu dùng.

  2. Nông nghiệp:

  – Đại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp.

  – Các hợp tác xã bậc cao ra đời, áp dụng khoa học – kỹ thuật.

  – Hệ thống thủy nông phát triển.

  – Nhiểu hợp tác xã vượt năng suất 5 tấn thóc/ha.

  3. Thương nghiệp:

  – Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phát triển nên chiếm lĩnh được thị trường.

  – Góp phần phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

  4. Giao thông:

  – Đường bộ, đường sắt, đường liên tỉnh, đường sông, đường hàng không được xây dựng, củng cố, hoàn thiện.

  – Phục vụ đắc lực cho yêu cầu giao lưu kinh tế và củng cố quốc phòng.

  5. Giáo dục – y tế:

  – Giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh.

  – Xây dựng mạng lưới y tế đến tận huyện, xã.

  6. Nghĩa vụ hậu phương:

  – Chi viện cho miền Nam vũ khí, đạn dược, thuốc men.

  – Nhiều đơn vị vũ trang, cán bộ quân sự, y tế giáo dục, bộ đội đưa vào Nam chiến đấu và xây dựng vùng giải phóng.

  ⟹ Những thành tựu trên làm thay đổi bộ mặt xã hội Miền Bắc.

  CAU 2

  – Phương Đông :

  + Sáng tạo ra lịch Âm ( mỗi năm có 12 tháng, mỗi tháng có khoảng 29 đến 30 ngày )

  + Đồng hồ đo thời gian

  + Chữ tượng hình viết trên giấy Pa-pi-rút, thẻ tre, mai rùa hoặc những phiến đất sét nung khô

  + Về toán học, phát minh ra phép đếm đến 10, các số từ 1 đến 9 và số 0

  + Tính ra số pi bằng 3,16

  + Về kiến trúc, xây dựng nên Kim Tự Tháp ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà…

  – Phương Tây

  + Làm ra lịch Dương ( một năm có 365 ngày 6 giờ, chưa thành 12 tháng )

  + Sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c gồm 26 chữ gái

  + Các nghành khoa học : Phát triển cao và đặt nền móng cho nghành khoa học sau này

  + Một số nhà khoa học nổi tiếng như Ta-lét, Pi-ta-gô, Ơ-cơ-lít ( Toán học ), Ác-si-mét ( Vật Lí học ), Pla-tôn, A-ri-xtốt ( Triết học ), Hê-rô-rốtm Tu-xi-dis ( Sử học ), Stơ-ra-bôn ( Địa Lí học ), v.v…

  + Về kiến trúc, có đền Pác-tê-nông trên đồi A-crô-pôn ở A-ten, đấu trường Cô-li-đê ở Rô Ma, tượng lực sĩ ném đĩa, tượng thần vệ nữ ở Mi-lô…

  Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

  0
  2021-12-04T05:51:13+00:00

  CAU 1

  1. Công nghiệp:

  – Được ưu tiên đầu tư vốn để phát triển:

  + Công nghiệp nặng: khu gang thép Thái Nguyên, các nhà máy nhiệt điện Uông Bí, phân đạm Bắc Giang,…

  + Công nghiệp nhẹ: khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình (Hà Nội), các nhà máy đường Vạn Điểm,…

  – Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93,1% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

  – Công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công đã giải quyết được 80% hàng tiêu dùng.

  2. Nông nghiệp:

  – Đại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp.

  – Các hợp tác xã bậc cao ra đời, áp dụng khoa học – kỹ thuật.

  – Hệ thống thủy nông phát triển.

  – Nhiểu hợp tác xã vượt năng suất 5 tấn thóc/ha.

  3. Thương nghiệp:

  – Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phát triển nên chiếm lĩnh được thị trường.

  – Góp phần phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

  4. Giao thông:

  – Đường bộ, đường sắt, đường liên tỉnh, đường sông, đường hàng không được xây dựng, củng cố, hoàn thiện.

  – Phục vụ đắc lực cho yêu cầu giao lưu kinh tế và củng cố quốc phòng.

  5. Giáo dục – y tế:

  – Giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh.

  – Xây dựng mạng lưới y tế đến tận huyện, xã.

  6. Nghĩa vụ hậu phương:

  – Chi viện cho miền Nam vũ khí, đạn dược, thuốc men.

  – Nhiều đơn vị vũ trang, cán bộ quân sự, y tế giáo dục, bộ đội đưa vào Nam chiến đấu và xây dựng vùng giải phóng.

  ⟹ Những thành tựu trên làm thay đổi bộ mặt xã hội Miền Bắc.

  CAU 2

  – Phương Đông :

  + Sáng tạo ra lịch Âm ( mỗi năm có 12 tháng, mỗi tháng có khoảng 29 đến 30 ngày )

  + Đồng hồ đo thời gian

  + Chữ tượng hình viết trên giấy Pa-pi-rút, thẻ tre, mai rùa hoặc những phiến đất sét nung khô

  + Về toán học, phát minh ra phép đếm đến 10, các số từ 1 đến 9 và số 0

  + Tính ra số pi bằng 3,16

  + Về kiến trúc, xây dựng nên Kim Tự Tháp ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà…

  – Phương Tây

  + Làm ra lịch Dương ( một năm có 365 ngày 6 giờ, chưa thành 12 tháng )

  + Sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c gồm 26 chữ gái

  + Các nghành khoa học : Phát triển cao và đặt nền móng cho nghành khoa học sau này

  + Một số nhà khoa học nổi tiếng như Ta-lét, Pi-ta-gô, Ơ-cơ-lít ( Toán học ), Ác-si-mét ( Vật Lí học ), Pla-tôn, A-ri-xtốt ( Triết học ), Hê-rô-rốtm Tu-xi-dis ( Sử học ), Stơ-ra-bôn ( Địa Lí học ), v.v…

  + Về kiến trúc, có đền Pác-tê-nông trên đồi A-crô-pôn ở A-ten, đấu trường Cô-li-đê ở Rô Ma, tượng lực sĩ ném đĩa, tượng thần vệ nữ ở Mi-lô…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )