1ô tô chay đều trên đường thăng vs vận tốc 30m/s vượt quá tốc độ cho phép và bị cảnh sát giao thông phát hiện.Chỉ sau 1s Khi ô tô đi n

Question

1ô tô chay đều trên đường thăng vs vận tốc 30m/s vượt quá tốc độ cho phép và bị cảnh sát giao thông phát hiện.Chỉ sau 1s Khi ô tô đi ngang qua cảnh sát anh này phóng xe đuổi theo với gia tốc ko đổi bằng 3m/s
a, Hỏi bao lâu cảnh sát đuổi kip ôtô
b, quang đường cảnh sát đi được là bao lâu

in progress 0
Amaya 3 ngày 2021-12-07T19:18:13+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:19:33+00:00

  Đáp án: 21,95 s; 658,3 m.

  Giải thích các bước giải: Chọn gốc tọa độ là chỗ anh cảnh sát, chiều dương là chiều chuyển động. Chọn gốc thời gian là lúc ô tô vừa vượt qua anh cảnh sát.

  Phương trình chuyển động của hai xe:

  \({x_1} = 30t;{x_2} = 1,5.{\left( {t – 1} \right)^2}\)

  Cảnh sát đuổi kịp ô tô:

  \({x_1} = {x_2} \Rightarrow 30t = 1,5{\left( {t – 1} \right)^2} \Rightarrow t = 21,95\,\,\left( s \right)\)

  Quãng đường cảnh sát đi được:

  \(s = 1,5.{\left( {t – 1} \right)^2} = 658,3\,\,\left( m \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )