1tb gồm các nst được kí hiêu là A đồng dạng a ,B đồng dạng b tiens hanhfphaan bào hãy cho biêt bộ NSTcủa TB nói trên là bộ NST đơn bội hay lưỡng

Question

1tb gồm các nst được kí hiêu là A đồng dạng a ,B đồng dạng b tiens hanhfphaan bào hãy cho biêt bộ NSTcủa TB nói trên là bộ NST đơn bội hay lưỡng bội giải thích ,khi xác định NST đó tập hợp vào mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào thì kí hiệu của các NST như thế nào giải thích

in progress 0
Valentina 1 tháng 2021-11-07T17:35:24+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-07T17:37:10+00:00

    Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội vì: 

    Gồm các cặp nst tương đồng

    Khi nst tập trung trên mặt phẳng xích đạo thì kí hiệu: AAAaaBBbb

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )