1Thế nào là đv quý hiếm 2 căn cứ vào cơ sở phân hạng đ vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho VD

Question

1Thế nào là đv quý hiếm
2 căn cứ vào cơ sở phân hạng đ vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho VD

in progress 0
Aaliyah 3 tuần 2021-08-21T16:55:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:56:31+00:00

  Giải thích các bước giải:

   1) Động vật quý hiếm là: những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu,… và là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đay dang có số lượng giảm sút.

  2) Căn cứ vào cơ sở phâ hạng động vật quý hiếm, từng cấp độ nguy cấp vì:

  Động vật nào có số lượng cá thể:

  – Giam 80%đc xếp vào cấp độ nguy hiểm . Ví dụ: ốc xà cừ, hươu xạ.

  – Giam 50% đc xếp vào cấp độ nguy cấp. Ví dụ: tôm hùm đá, rùa núi vàng.

  – Giam sụt 20% đc xếp vào cấp độ nguy cấp. Ví dụ: cà cuống, cá ngựa.

  0
  2021-08-21T16:57:00+00:00

  Đáp án: 1      Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu… và là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút.
  Động vật nào có số lượng cá thể giảm 80% đuợc xếp vào cấp độ rất nguy cấp (CR); giảm 50% thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN); giảm sút 20% thì được xếp ờ cấp độ sẽ nguy cấp (VU). Bất kì một loài động vật quý hiếm nào được nuôi hoặc bảo tồn thì được xếp vào cấp độ ít nguy cấp (LR).

    2 

  Động vật nào có số lượng cá thể:

  • Giảm 80% được xếp vào cấp độ nguy cấp (CR) => ví dụ: ốc xà cừ, hươu xạ
  • Giảm 50% thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN) => ví dụ: tôm hùm đá, rùa núi vàng
  • Giảm sụt 20% thì được xếp ở cấp độ nguy cấp (VU) => ví dụ: cà cuống, cá ngựa
  • Bất kì một loài động vật quý hiếm nào được nuôi hoặc bảo tồn (sống trong điều kiện được bảo vệ ) thì được xếp vào cấp độ ít nguy cấp (LR) => ví dụ: gà lôi trắng, khướu đầu đen, khỉ vàng, sóc đỏ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )