1they planted green trees their house Green trees-. Lan doesn’t know Nga’s address Lan wishes What did you write yesterday Ann ? Asked petter Pet

Question

1they planted green trees their house
Green trees…..
Lan doesn’t know Nga’s address
Lan wishes
What did you write yesterday Ann ? Asked petter
Petter asked
She has worked for a company in Ha Noi for 10 years
She began

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-01T06:00:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T06:02:12+00:00

  =>

  1. Green trees were planted in their house.

  2. Lan wishes she knew Nga’s address?

  3. Petter asked Ann what she had written the day before.

  4. She began working for a company in Ha Noi 10 years ago.

  0
  2021-09-01T06:02:21+00:00

  `text(1. Green trees were planted their house)`

  Biến đổi câu chủ động sang câu bị động: Tân ngữ trong câu chủ động chuyển xuống làm tân ngữ trong câu bị động.  Động từ chia ở thì quá khứ đơn giản : was/were + V-ed.

  `text(2. Lan wishes she had to know Nga’s address)`

  Câu mong ước với “wish” diễn tả hiện tượng, hành động không có thật :  động từ trong câu lùi lại một thì, thể khẳng định biến đổi thành dạng phủ định và ngược lại.

  `text(3. Peter asked Ann what did you write the day before)`

  `text(4. She began working for a company in Ha Noi 10 years ago)`

  begin + V-ing: bắt đầu làm cái gì

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )