1Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: HCL , HNO3, H2SO4.viết PTHH mình họa? 2a, có bao nhiêu loại axit? Cho

Question

1Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: HCL , HNO3, H2SO4.viết PTHH mình họa?
2a, có bao nhiêu loại axit? Cho ví dụ minh họa?
b, gọi tên các axit sau: HCL,HBr,H2Co3,HNO3,H3PO4,H2SO4.
c, viết công thức phân tử của: axit iothiđric,axit silixic,axit axit sunfuro,axit sunfuhiđric,axit pemanganic

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-11-24T18:50:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:52:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-24T18:52:35+00:00

  Đáp án:

   Câu 1: Trích mẫu thử và đánh số thứ tự từ 1->3

  – Cho dung dịch Ba(OH)2 vào từng mẫu thử 

  + Mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4

  PTHH: Ba(OH)2+H2SO4–>BaSO4+2H2O

  +Mẫu nào không hiện tượng là: HCl,HNO3

  -Cho dung dịch AgNO3 vào từng mẫu thử còn lại

  + Mẫu nào xuất hiện kết tủa là HCl

  PTHH: AgNO3+HCl—>AgCl+HNO3

  +Mẫu nào không hiện tượng là: HNO3

  Câu 2: a) Có 2 loại axit là:

  -Axit vô cơ: H2SO4,HNO3

  -Axit hữu cơ: C2H4O6,C3H6

  b) HCl: axit clohidric

      HBr: axit bromua

      H2CO3: axit cacbonic

      HNO3: axit nitric

      H3PO4: axit photphoric

      H2SO4: axit sunfuric

  c) axit iothidric: HI

      axit silixic: H4SiO4

      axit sunfuro: H2SO3

      axit sunfuhirdric: H2S

      axit pemanganic: HMnO4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )