{2x+1} =125 thêm mũ 3 ở phần đong ngoạn

Question

{2x+1} =125 thêm mũ 3 ở phần đong ngoạn

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-18T04:02:53+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:04:16+00:00

  Đáp án:

  2

  Giải thích các bước giải: (2x+1) ³=125

  ⇒2x+1=5 ⇒2x=4 ⇒x=2

  0
  2021-09-18T04:04:28+00:00

  (2x+1) ³ = 125

  (2x+1) ³ = 5 ³

  2x+1 = 5

  2x = 4

  x = 2

  Vậy x=2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )