(x-2)(x-1)(x-8)(x-4)=4x^2 (giúp mình với ạ mình cần gấp)

Question

(x-2)(x-1)(x-8)(x-4)=4x^2
(giúp mình với ạ mình cần gấp)

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-10-10T15:03:49+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T15:05:01+00:00

  Đáp án:

   (x-2)(x-1(x-8(x-4)=4x²
  <=>x²-x-2x+2+x²-4x-8x+32=4x²
  <=>x²-x-2x+x²-4x-8x-4x²=-32-2
  <=>-2x²-14x=-34
  <=>-2x(x-7)=-34
           [-2x=-34        [x=17
  <=> |              <=>
          [x-7=-34        [x=-27
  Chúc bạn học tốt !!!

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-10T15:05:36+00:00

  Đáp án: `S ={5\pm\sqrt{17}}`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )