2.10-⁷ . 20/0,06 thì bằng bao nhiêu ạ Máy tính e hỏng r

Question

2.10-⁷ . 20/0,06 thì bằng bao nhiêu ạ
Máy tính e hỏng r

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-17T05:37:19+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:38:45+00:00

  Đáp án:

  Ta có:

  \[{2.10^{ – 7}}.\frac{{20}}{{0,06}} = 6,{67.10^{ – 4}}\]

  Cái này là tính cảm ứng từ đúng không nè ????????????

  0
  2021-09-17T05:38:59+00:00

  Đáp án:

   1/15000

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )