2 + $2^{2}$ + $2^{3}$ + $2^{4}$ + $2^{5}$ + $2^{6}$ + $2^{7}$ + $2^{8}$ chứng minh tổng trên chia hết cho 5

Question

2 + $2^{2}$ + $2^{3}$ + $2^{4}$ + $2^{5}$ + $2^{6}$ + $2^{7}$ + $2^{8}$ chứng minh tổng trên chia hết cho 5

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-11-25T00:13:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:14:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đặt `A=2+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7+2^8`

  `A=(2+2^2+2^3+2^4)+(2^5+2^6+2^7+2^8)`

  `A=2(1+2+2^2+2^3)+2^5(1+2+2^2+2^3)`

  `A=2.15+2^5 .15`

  `A=(2+2^5).15` chia hết cho `5`

  0
  2021-11-25T00:14:43+00:00

  Đáp án:

   

  A:2+2^2 +2^3+ 2^4 +2^5+2^6+ 2^7 +2^8 +2^9 +2^10

  =(2+2^2 )+(2^3 +2^4)+(2^5+2^6)+(2^7 +2^8)+(2^9 +2^10)

  =2(1+2)+2^3(1+2)+2^5(1+2)+2^7(1+2)+2^9(1+2)

  =2.3+2^3.3+2^5.3+2^7.3+2^9.3

  =(2+2^3+2^5+2^7+2^9).3⇒Không chia hết cho 5

  Vậy tổng trên không chia hết cho 5.

  chúc em học tốt!!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )