(X+2x)×(x^2+4x+3)-24 : phân tích đa thức thành nhân tử

Question

(X+2x)×(x^2+4x+3)-24 : phân tích đa thức thành nhân tử

in progress 0
Madeline 2 tuần 2021-09-12T23:33:05+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:34:45+00:00

  (x+2x)×(x^2+4x+3)-24

  = 3x^3+12x^2+9x-24

  = (3x^3- 3x^2)+(15x^2-15x)+(24x-24)

  = 3x^2(x-1)+15x(x-1)+24(x-1)

  = (x-1)(3x^2+15x+24)

  = 3(x-1)(x^2+5x+8)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )