x-2 x+2 x-4 vậy mẫu thức chung là bao nhiêu

Question

x-2
x+2
x-4
vậy mẫu thức chung là bao nhiêu

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-28T14:46:03+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:47:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nếu bạn ghi thiếu `^2` thì đề là `x-2;x+2;x^2-4`

   Mẫu thức chung là : 

  `(x-2)(x+2)=x^2-4`

  Nếu ghi như trên mẫu thức chung là :

  `(x-2)(x+2)(x-4)=(x^2-4)(x-4)=x^3-4x^2-4x+16`

  0
  2021-09-28T14:47:57+00:00

  Theo như đề, MTC là $(x-2)(x+2)(x-4)= (x^2-4)(x-4)$ 

  Nếu không phải $x-4$ mà là $x^2-4$ thì như bạn trên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )