|x2 + 2014| = 1 Giúp em làm bài này với ạ

Question

|x2 + 2014| = 1
Giúp em làm bài này với ạ

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-28T13:26:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:27:15+00:00

  |2x+2014|=1

  => 2x+2014=1 hoặc 2x+2014=-1

       2x=1-2014 hoặc 2x=(-1)-2014

       2x=-2013 hoặc 2x=-2015

       x=(-2013)÷2 hoặc 2x=(-2015)÷2

       x=-1006,5 hoặc x=-1007,5

  Chúc bạn học tốt!!!

  0
  2021-10-28T13:28:02+00:00

  Đáp án:x=-2013/2;-2015/2

   

  Giải thích các bước giải:Ta có:

  |2x+2014|=1

  => 2x+2014=1 hoặc 2x+2014=-1

  =>2x=-2013 hoặc 2x=-2015

  =>x=-2013/2 hoặc x=-2015/2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )